Защо са важни цветовете за успешния маркетинг?

През годините повечето хора съвсем несъзнателно развиват умението да асоциират различните компоненти на заобикалящата ги среда с определени цветове. Точно поради тази причина цветовете са един от най – ключовите елементи за успешния маркетинг.

Значението на цвета за марката

Първо нека обърнем внимание на брандирането, което е един от най-важните аспекти, свързани с възприемането на цветовете. Истината е, че има общоприети цветове за брандиране, но това не означава, че всички хора правят едни и същи асоциации. Цветът, с който свързваме дадено нещо е твърде зависим от личния ни опит и възприятие, за да бъде универсално преведен.

В проучване, изследователи са установили, че до 90% от преценките, които се правят по отношение на продуктите, могат да се основават само на цвета. Що се отнася до ролята, която цветът играе в брандирането, резултатите от друго проучване показват, че връзката между марките и цветовете зависи от усещането за целесъобразност на цвета, използван за конкретната марка.

Трето проучване също потвърждава, че намерението за покупка е силно повлияно от цветовете, поради техния ефект върху начина, по който марката се възприема.

Logo designer at work

Допълнителни изследвания разкриват, че нашите мозъци предпочитат незабавно разпознаваеми марки, което прави цвета важен елемент при създаването на идентичност на бранда. Важно е новосъздадените компании да избират цветове, които да гарантират разграничаване от утвърдените им конкуренти.

Когато се отнася до избирането на „правилния“ цвят е научно доказано, че прогнозирането на реакцията на потребителя към целесъобразността на цвета е много по-важно от самия индивидуален цвят. Замислете се каква емоция искате вашият продукт да предизвиква и се сетете кой цвят вие асоциирате с това чувство, като можете дори да създадете анкета, която вашите близки и приятели да попълнят с отговор на същия въпрос.

Един собственик на нов бизнес не трябва да забравя да се съобрази с един от най – важните аспекти на цветовото брандиране. Много смятат, че определен цвят задължително се свързва с даден предмет на дейност и е нещо като закон. Помислете за неточността на даването на широки изявления като „зелено означава спокойствие“. Проблемът тук, е че контекстът отсъства: понякога зеленото се използва за маркиране на екологични проблеми, но друг път е предназначено за брандиране на финансови пространства. Най – важното нещо, което да бъде съобразено при избора на фирмените цветове е предприемачът да помисли за това каква иска да бъде идентичността на неговата компания.

Много ясен пример за това, е че от една страна кафявото може да бъде полезно за създаването на груб апел в някои компании, но когато е позиционирано в друг контекст, то може да се използва предизвикване на апетита ви, като във всяка възможна реклама за шоколад, например.

В крайна сметка: Няма ясни насоки за избор на цветовете на вашата марка. „Зависи“, за жалост, е разочароващ отговор, но това е истината. Контекстът, в който работите, обаче е от съществено значение. Важно е усещането, настроението и имиджът, който създава вашата марка или продукт.

Контекстът, в който работите, обаче е от съществено значение.

Color design specialists discussing color combination

Цветни тенденции за мъже и жени

Проучвания показват някои ясни различия при предпочитанията на определени цветове при различните полове. Най-забележителни са резултатите във връзка с превъзходството на синьото при двата пола и несъответствието между групите върху възприемането на лилавото.

Важно е да се отбележи, че околната среда и особено културното възприятие, играят силна роля в диктуването на съответствието между цвета и начините, по които мъжете и жените го възприемат, което от своя страна може да повлияе на индивидуалния избор. 

Допълнителни изследвания в проучванията за цветово възприятие и цветови предпочитания показват, че що се отнася до нюанси, мъжете обикновено предпочитат смели цветове, докато жените се спират на по-меките такива. Освен това мъжете са по-склонни да избират нюанси на цветовете като свои любими когато към цвета е добавено черно, докато жените са по-възприемчиви към нюансите на цветовете примесени с бяло.

Много е важно да се отбележи, че възприеманата целесъобразност не трябва да бъде толкова твърда, че да се предположи, че марка или продукт не могат да успеят, ако цветовете не съответстват на изследваните вкусове.

Координация на цветовете

Психологическият принцип, известен като „изолационен ефект“, гласи, че е по-вероятно да се запомни елемент, който се откроява от тези, които го заобикалят. Изследванията ясно показват, че хората са в състояние да разпознаят и запомнят даден елемент далеч по-добре – било то текст или изображение, когато той откровено се отличава от заобикалящата го среда.

Standing Out From the Crowd. Talent Sourcing. Spotted Candidate

Когато се изследват отделните цветови комбинации, по – голямата част от участниците в тези изследвания, казват, че предпочитат палитра с близки нюанси на един цвят и един друг, който да се откроява, пред такава с най – различни равнопоставени цветове.

По отношение на цветовата координация това означава създаване на визуална структура, състояща се от базови аналогични цветове и противопоставянето им с акценти, допълващи (или третични) цветове.

Да разгледаме често цитираният пример за увеличаване на конверсиите поради промяна в цвета на бутона. Когато бутонът се променя на червено, при натискането му, това доказано увеличава продажбите с 21 процента. Не можем обаче да правим прибързани предположения за „силата на червеното“. Ако например останалата част от страницата е насочена към зелена палитра, това означава, че зеленият призив за действие просто би се сливал със заобикалящата среда. Тук идва ролята на червеното, тъй като то ще осигури ярък визуален контраст освен това, е допълващ цвят към зеления.

Help Keyboard button faq - internet Online assistance

Значението на името

Замисляли ли сте се някога защо предпочитаме „небесно синьо“ пред „светло синьо“, въпреки, че са почти еднакви като нюанси? Това е така, защото както различните цветове могат да се възприемат по различен начин, описателните имена на тези цветове също имат значение. Според проучване, в което субектите са били помолени да оценят продукти с различни имена на цветове, като грим например, по – завъртяните имена са били предпочитани далеч по-често. Например установено, е че така нареченият „mocha“ цвят е значително по-предпочитан от „кафяв“, въпреки факта, че на обектите на проучването са показани два напълно еднакви цвята.

Допълнителни изследвания установяват, че същият ефект се отнася за голямо разнообразие от продукти. Например при боите за боядисване на стени и фасади, потребителите оценяват сложно назованите цветове като по-приятни за окото от техните по – просто наименовани варианти. Доказано е също така, че по-необичайни и уникални имена на цветове са за предпочитане за всичко – от хранителни продукти до съвременни технологии. 

Designer choosing color

Намиране на собствена палитра

Истината, е че широкоспектърната природа на теорията на цветовете показва, че никога няма как да се постигнат категорични отговори.  Най – важното при избора на цветовете за вашата компания е да използвате такива, които ви помагат да въздействате и убеждавате. Цветовете имат различни асоциации за различните култури. Западните култури например свързват червеното с Коледа и Свети Валентин. Ако разработвате презентация за представяне на компанията ви пред инвеститори и още не сте напълно сигурни за цветовете на марката, в официална среда не можете да допуснете грешка, ако използвате синьо. Този цвят създава чувство на доверие и се използва от компании като Skype и Twitter.

Изводи

Изводът, който може да бъде направен, е че най – важното при избора на цветове е посланието, което искате вашата компания да предаде, да коралира с цвета, който сте избрали за нея. Не е нужно да се съобразявате изцяло с това, какви са цветовете, които другите компании във вашата индустрия избират. Например, ако стартирате бизнес в хранителнофкусовата промишленост трябва да обвържете цвета с вида храна, която предлагате. Все пак ресторантите за бързо хранене и за здравословна храна са част от една индустрия, но едните имат за цел да ви накарат да се храните здравословно, а другите – точно обратното.

Цветът е емоция, а не търговската марка! Той помага на продажбата, но не я определя!

Просто не забравяйте, че цветът е емоция, а не търговска марка. Цветовете са мощен инструмент, който много хора, занимаващи се с бизнес са успели да накарат да работят в тяхна полза през годините. Вие също можете да го направите и да постигнете невероятни успехи, като създадете една наистина запомняща и открояваща се марка. Въпреки това, е важно да запомните, че цвета помага на продажбата, но не я определя. Качеството на предлаганите продукти, винаги е от най – голяма важност.

Автор: Елена Захариева

Ако се нуждаете от съдействие с Вашето дигитално присъствие, брандова индентичност или графичен дизайм, непременно се свържете с нашите експерти за безплатна консултация!

    Author avatar
    Вектори Дизайн
    Администратор в Vectory Company
    Call Now Button