Питър Дракър: Какво е да си предприемач?

Питър Дракър е останал в историята като най – широко четения и влиятелен професор по стопанско управление и социални науки. Роден през 1905 г., Дракър по професия е бил консултант по бизнес и мениджмънт, но също така и автор на множество книги по темата. Един от най – известните му трудове е “Новаторство и предприемачество”, в който той определя предприемача като човек, който има умението да извлече максимума от възможностите, които му се предоставят. В същата книга, базирайки се на собствената си теория, Питър Дракър обяснява трите основни свойства на предприемачеството.

Предприемачеството като процес

Business people with startup rocket

Първото свойство според Дракър е на процес. Тук той дефинира предприемачеството като умение за съчетаване на трите основни фактора на производството – труд, земя и капитал в уникален пакет от ресурси за постигането на целта. Главната идея тук, е че предприемачът трябва да може да използва ресурсите около себе си толкова умело, че да успее да извлече всички ползи от тях, с идеята бизнесът, който се е захванал да изгради и практикува, да постигне успех. Този процес сам по себе си включва откриването на бизнес идеята и в последствие създаването на самото предприятие, където идва и ролята на трите производствени фактора. 

Като за начало, трябва да се събере екипът, който ще работи върху постигането на целите, а точно персоналът – човешкият ресурс е в основата на успеха, тъй като колкото и да е добра една идея, човек трудно може да я реализира без подкрепата на своите съдружници и служители. След това идва ролята на земята и капитала, които са материалните ресурси, необходими за стартирането на какъвто и да е било бизнес. Те са от изключителна важност най – вече при производството, защото то няма как да се извършва, без територия, на която да се случва производствения процес и без ресурсите, които да го правят възможен.

Предприемачеството като подход към управлението

Business leadership concept

В това второ свойство на предприемачеството, то е представено като умение за преследване на благоприятните и печеливши възможности. Според Дракър до това води административният подход към управление. При този метод, администраторът в едно предприятие поема по – голяма част от управлението от собственика на фирмата. За тези от вас, които не са запознати с основните разлики между собственика и администратора, е че въпреки, че те могат да си разделят самата управленска дейност, ресурсите и капиталът са изцяло на името на собственика или собствениците, ако са повече от един. Също така, те се различават по структурите, на които разчитат и отношението им към компенсаторната политика, тъй като на собственикът се плаща за извършена дейност и изпълнени задачи, а на администраторът за длъжност.  Въпреки това, при административният подход, администраторът получава правото да се разполага изцяло с ресурсите и капитала и основната му цел е чрез използването им да постигне успехи и печалби за предприятието. За целта, той трябва да изгради ясна структура на управление и специално създадена информационна система. Интересен факт, е че според множество проучвания, този метод на управление е най – характерен за икономиката на САЩ, където 80% от предприятията работят точно по този начин. 

Предприемачеството като поведение

Свойството на предприемачеството като поведение е пряко свързано с формирането на така наречената поведенческа школа. Нейната цел е да научи бъдещите предприемачи да разпознават коя идея е добра и да не спират да я преследват с повишено внимание и интерес. Според Питър Дракър най – често в предприемачеството успяват хора на около 30 години с техническо и икономическо образование. Също така, той смята, че има пет качества, които всеки един предприемач задължително трябва да притежава. Първото от тях е умението да поема риск, който може да бъде управленски, финансов или социален, но в никакъв случай хазартен, а добре преценен. Той трябва да е готов на това, защото започването на бизнес, като всяко друго начинание, крие безброй много рискове, за които предприемачът трябва да е подготвен. 

Второто най – важно качество е иноваторството, тъй като всеки предприемач трябва да има непрестанното желание да създава нови неща или да изменя вече съществуващите. Тук е важно да се отбележи, че предприемачите не трябва да се бъркат с изобретателите, тъй като те имат много различни цели едни от други. От една страна изобретателите целят единствено създаването на нещо ново и неоткрито досега, а предприемачите имат за цел, чрез този революционен продукт или услуга да постигнат печалба на бизнеса. 

Третото, така важно качество, е умението за разпознаване и преследване на печелившата идея, което както се споменава по – горе, е нещо, което се тренира в поведенческата школа. Това качество е свързано с инстинкта за това, кое ще постигне успех и кое не, който инстинкт всички добри предприемачи притежават, защото всеки ден на хората им идват какви ли не идеи, някои добри, други не чак толкова. Предприемачите са тези, които най – добре успяват да разграничат едните от другите и знаят коя идея да преследват, защото тя би довела до печалба на бизнеса или съответно, ако е бизнес идея, дали от нея би станала успешна компания или дори малка фирма или семеен бизнес. 

Четвъртото качество според Дракър, което не много хора притежават е липсата на страх от провал, което отново се свързва с умението за поемане на риск. Това не значи, че всяка една идея със сигурност ще бъде успешна, много от тях са обречени на провал. Това, което Дракър има предвид, е че предприемачите трябва да осъзнаят, че идеята им може да се провали, но да не позволяват това да е фактор, по – силен от желанието и амбицията им за успех и да не разрешат на страха да ги спре да започнат да преследват идеята си и целите си като цяло. Петото и последно качество, което според Питър Дракър, всеки един предприемач трябва да притежава са отлични комуникационни умения. Това е от изключителна важност, защото на всеки един човек, който е решил да се занимава с предприемачество му се налага в ежедневието си да се среща и да разговаря с множество хора и до една известна степен успехът на бизнеса зависи изцяло от отношенията му с останалите. 

Чрез това свое качество, предприемачите трябва да имат здрава връзка и непрестанна комуникация със своите съдружници, за да може заедно да постигнат целите си и съответно успеха на бизнеса. Без значение, обаче, дали собственикът има съдружници или не, той трябва да комуникира успешно със своите служители, за да ги мотивира, да поддържа техния интерес, да ги държи до себе си и да успее да изгради с тях такива отношения, че те да са готови да направят много за бизнеса и да си имат взаимно доверие, като работят заедно за постигането на целите. 

Друг елемент от воденето на бизнес, за който комуникационните умения са ключови е в общуването с други фирми. Много компании разчитат до голяма степен на взаимоотношенията си с други предприятия и бизнеси, за да отворят своето производство към нови пазари и да разширят базата си от клиенти, като по този начин имат възможност за разрастване на бизнеса, по – голяма търговия и значително по – голямо количество от така важния и желан от всяка компания пазарен дял. 

Въпреки това, комуникационните умения имат най – силно значение при начина, по който предприемачът представя своята фирма пред останалите. Това е най – сигурният метод за привличане на клиенти, които да се възползват от продуктите и услугите, които предлага даденото предприятие.  

Start-up ideas

Заключение

Заключението, което може да се направи от теорията на Питър Дракър за свойствата на предприемачеството, е че хората, които са решили да се захванат с него, са целеустремени и насочени към успеха личности, които умеят да извлекат максимална полза от ресурсите, с които разполагат и по този начин да постигнат своите цели. 

Ако и вие смятате, че имате необходимите качества на предприемача, значи има голяма вероятност вече в главите ви да се върти идеята, която ще ви донесе успеха, който търсите и целите за живота, които сте си поставили. Хванете в ръце никога затихващата ви жажда да търсите и създавате нови неща, хвърлете се в преследването на идеята и мечтите си, без да оставяте на страха от провал да ви повлияе и оставете на този вътрешен пламък да ви води, и да даде криле на идеята ви като ви помогне и вие да полетите заедно с нея! 

Ако вие също сте предприемач, който има нужда от помощ със своя , непременно се свържете с нас!

    Author avatar
    Вектори Дизайн
    Администратор в Vectory Company
    Нашият сайт използва "Бисквитки (Cookies)"
    Call Now Button