Skip links

Ползи от пречистената вода в домакинството

Значение на питейната вода за човека

Водата е най-необходимият елемент на Земята за човешкия организъм, без който той не би могъл да съществува. Човекът е способен да остане жив без консумация на храна около 50 дни, но без наличие на вода може да оцелее до 5 дни. Това се случва, защото водата изгражда 70 % от нашия организъм и е съставна част на кръвта, мускулите, мозъка, костите, бъбреците. 

Водата изпълнява много основни функции в човешкото тяло. Най-съществените сред които са:

  • регулация на температурата
  • обмяна на веществата 
  • поддържане на жизненоважни органи 
  • изчистването на токсините от организма
  • хидратация и тонизиране
  • обогатяване на кръвта

Тези фактори определят водата като безценен ресурс и ежедневната й употреба е животоподдържащ и задължителен елемент за всеки организъм. Именно поради тези нейни функции, ние трябва да обърнем голямо внимание на питейната вода, която ежедневно консумираме и да бъдем сигурни в качеството, което получаваме. 

Чешмяната вода в повечето случаи е годна за консумация, като нейното качество зависи от населеното място, в което живеем. Тя обаче може да съдържа минерали като хлорид, желязо, цинк, сулфат.

Има някои случаи, в които съдържа микроорганизми, вредни за консумиране, което прави водата негодна за пиене. Именно тук трябва да намерим друг по-качествен източник на питейна вода, а именно пречистената.

Какво представлява пречистената вода?

Пречистената вода е тази, която механично обработена с цел да се пречисти от бактерии, химикали и примеси, и да се превърне в качествена и годна за консумация. Има много начини за пречистване някои от които са евтини, а други скъпи.

Сред най-икономичните такива са въглеродните филтри. Най-често филтъра се поставя в кана, където се налива питейна вода и преминавайки през него, водата се пречиства. Те са добър вариант за подобряване на вкуса и мириса на питейната вода, както и премахване на хлора от нея, но не са достатъчно средство за пълно пречистване.

Системата за обратна осмоза е най-надежден вариант за сигурно качество на пречистената вода. Филтърът е изобретен да задържа всяка по-голяма частица, организъм, примес, които да не попадат във водата и да се пропусне само водната молекула.

Тези системи са по-скъпи от използването на въглероден филтър, но и надеждността им е драстично по-висока.

Значение на пречистената вода за домакинството

Основното предимство на това да притежаваш система за филтриране в домашни условия е, че притежаваш годна и най-вече качествена вода за пиене по всяко време на денонощието. Когато притежаваме тези системи за пречистване на вода, ние не трябва да се притесняваме какво е качеството на чешмяната вода, която тече по тръбите, дали населеното място, което обитаваме има качествена вода за употреба. 

Освен това, по този начин си спестяваме неудобството да купуваме постоянно бутилирана вода, когато чешмяната не е годна. От своя страна, това лишаване от бутилирана вода, помага за екологичното равновесие, като намалява употребата на пластмаса.

Също така на пазара има машини за газирана вода, които освен пречистена, предоставят на потребителите и газирана вода.

Когато имаме малки деца, ние със сигурност приемаме за важна задача да им осигурим най-качествените вещества и елементи. Именно тук пречистената вода има голямо преимущество, тъй като младият организъм ще черпи само и единствено полезните свойства на водата, без да натрупва примеси и микроорганизми. Това от своя страна ще забърза и подобри процесите, които протичат с участието на водата. 

Чешмяната вода, както и минералната, се води негодна за употреба от новородени бебета до навършване на една година. Това не важи за филтрираната вода. Можем да приготвяме адаптирано мляко, готвене на пара с цел пюриране и консумиране на вода в чиста форма без да се налага да я преваряваме.

Готвенето с пречистена вода ни осигурява допълнителна сигурност, че ще получаваме само най-качествените молекули на водата, без допълнителни примеси и елементи, които попадат в чешмяната.

Тази статия е написана в партньорство с Fresh Water – производител на пречистващи системи и филтри. 

Автор:
Мишел Радославова
Head Copywriter
Explore
Drag