Skip links

Защо избрахме този дизайн.

Цялостната тематика на уебсайта е свързана с опазването на женската фигура като емоционален и физически аспект. Решихме да олицетворим женският характер с поставянето на красиви цветя и нежна топла атмосфера изграждаща се от цветовата комбинация и шрифт. Този дизайн представя нашето виждане към цялостната тематика.

Explore
Drag