Skip links

Общи Условия

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. „Потребител“ – физически лица, използващи vectory.bg

1.2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на vectory.bg приема при използването на уебсайта.

1.3. Уебсайтът и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу условия. 

Използването на vectory.bg предполага безусловното приемане и спазване на всички изброени условия и правила. 

Aко Потребителят не е съгласен с някои от правилата за използване на vectory.bg, то той има право да се въздържа от използването на онлайн магазина. 

В противен случай – автоматично се приема безусловното съгласие с всички условия (Потребителят извършва мълчаливо приемане на описаните условия в тази страница).

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Условията и правилата в тази страница важат за ползване на услугите на онлайн платформата и онлайн магазин vectory.bg

2.2. Платформата vectory.bg е собственост на Вектори Дизайн ЕООД и съдържанието на всички страници е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП).

2.2. Всички материали (включително но не само снимки и статии) са защитени и ползването им може да стане само с изричното писмено съгласие на vectory.bg от официалната електронна поща на платформата – vectory.bg@gmail.com.

2.3. Използването на името на платформата става само чрез изричното писмено съгласие на vectory.bg от официалната електронна поща на платформата – vectory.bg@gmail.com.

2.4. vectory.bg има право по всяко време да променя или допълва услугите в страницата, без да уведомява посетителите.

2.5. vectory.bg не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към платформата освен от официалните профили на платформата в социалните мрежи Facebook & Instagram.

2.6. vectory.bg запазва правото си да прекъсва функционалността на страницата и предлаганите услуги.

2.7. vectory.bg има право да пренасочва Потребителя към други страници и платформи в Интернет, които се управляват от vectory.bg. В този случай важат същите правила и условия за Потребителя.

2.8. vectory.bg запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се управляват от трети лица. vectory.bg няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността, актуалността и функционалността на информацията в тях.

2.9. vectory.bg запазва правото да извършва промени в общите условия по всяко време, без да уведомява по какъвто и да било начин своите потребители като се задължава в долната част на началната страница на vectory.bg винаги да има връзка към най-актуалните „Общи условия“ за ползване на платформата. В случай, че Потребителят продължи да използва платформата след извършена от нас промяна, това удостоверява, че Потребителя е съгласен с промените.

2.10. Настоящите общи условия както и взаимоотношенията между vectory.bg и Потребителя се се подчиняват на действащото законодателството на Република България.

3. ОТГОВОРНОСТ

3.1. Екипът на vectory.bg не носи отговорност за научната достоверност на информацията предоставена в платформата, тъй като тя се базира на трети страни, които имат опит в областта на технологиите.

3.2. Информацията, намираща се на vectory.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя следва да бъдат предприети след надлежна консултация със специалист в дадената област.

3.3. vectory.bg предоставя информация, която може да бъде интерпретирана общо и абстрактно. Прилагането й в практика зависи от множество факти, които не могат да бъдат описани в платформата. Това е причината, поради която vectory.bg не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в комплексна ситуация и в резултат на която за Потребителя настъпят вреди от всякакво естество.

3.4. Ако Потребителя смята информация за неправилна или недостоверна, то Потребителя може да се свърже с vectory.bg от формата за Контакти в платформата и да ни уведоми.

3.5. vectory.bg не носи отговорност, за това дали Потребителят ще постигне желания резултат посредством използването на платформата, защото това обстоятелство зависи от още много други фактори, стоящи извън контрола на платформата.

4. БИСКВИТКИ

4.1. Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твоя твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ти следващия път, когато посетиш Платформата vectory.bg използва „бисквитки“ единствено, за статистически данни (за да събира информация относно потреблението на сайта).

4.2. Потребителят може да управлява и/или изтрие бисквитки когато пожелаете. За повече информация вижте aboutcookies.org.

5. СИГУРНОСТ

5.1. vectory.bg. отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните данни на Потребителя. Те се защитават съвестно от загуба, изопачаване или фалшификация, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

5.2. vectory.bg използва съвременни и утвърдени технологии за сигурност, що се отнася до личните данни на Потребителя. vectory.bg не гарантира постоянното функциониране на техническата защита на Платформата, защото тя зависи от трети лица.

5.3. Потребителят управлява информацията, която предоставя на платформата за себе си. Ако Потребителят избере да не споделя информация с vectory.bg, е възможно да няма достъп до някои функции на Платформата.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА НА vectory.bg

Данни за Доставчика:

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД

Седалище и адрес на управление: ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски Проход 18, бл. А, ет. 3. 

Адрес за упражняване на дейността:  ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски Проход 18, бл. А, ет. 3

Данни за кореспонденция: гр. София, email: vectory.bg@gmail.com, тел: +359 89 983 8578

Вписване в публични регистри: ЕИК BG206311992

6.1 vectory.bg е електронен магазин, наричан накратко Доставчикът, достъпен на адрес в Интернет vectory.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от vectory.bg стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на vectory.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от vectory.bg;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с vectory.bg, съгласно поддържаните от vectory.bg начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от vectory.bg;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата vectory.bg;

6.2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6.3. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от vectory.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес vectory.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

6.4. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

6.5. Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

6.6. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

6.7. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в vectory.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на vectory.bg

vectory.bg предлага продукти и технологичната индустрия (включително но не само слушалки, колонки, батерии, зарядни, калъфчета, смарт часовници, дигитални продукти и други продукти и услуги разрешени от закона).

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на vectory.bg

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на vectory.bg;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на vectory.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на vectory.bg;

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

7.2.  Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

7.3.  Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за продукт с нарушена цялост/разопаковани от страна на Потребителя;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 3, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 

От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 3.

7.4. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на vectory.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика vectory.bg.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

7.5. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по точка 4 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по точка 4 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

8. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИМ

8.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на платформата vectory.bg, които имат регистрация.

ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията.

Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

8.2. ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД публикува тези общи условия на адрес vectory.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

8.3. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Потребителя с ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Потребителят използва vectory.bg в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

8.4. Потребителят се задължава да освободи от отговорност ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с:

 • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.

ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта vectory.bg, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ВЕКТОРИ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителността на всички условия.

9.2. vectory.bg запазва правото да влиза във връзка с Потребителя с цел допитване/анкета/проучване. Те могат да се извършват както онлайн или по телефона, така и във физическа форма от всякакво естество.

9.3. Настоящите условия влизат в сила за всички Потребители на vectory.bg на 23.02.2021г.

Explore
Drag