Skip links

admin

Какво е Cross-Selling?

Cross-selling или още наречената кръстосана продажба, е продажба, задоволяваща допълнителни, допълващи се нужди, които не са задоволени от оригиналния артикул. 

Explore
Drag